Vad är IT-säkerhet

Hem / IT-säkerhet

IT-säkerhet syftar till att skydda och stärka IT-system mot obehöriga som försöker göra intrång i systemen för att använda, manipulera, störa, förändra eller förstöra för privatpersoner och företag. Ett skydd omfattar både datorer och nätverk från skadliga program och cyberattacker. Att ha hög säkerhet är extra viktigt för myndigheter, kommuner och företag.

Det är ett arbete som ständig behöver uppdateras och omvärderas, det upptäcks ständigt nya hot och sårbarheter i systemet. Har organisationen inte möjlighet att själva hantera IT-säkerheten finns det aktörer ni kan anställa, som Advitum, deras tjänster gör att ni får full koll på datasäkerheten inom företaget.

Vem behöver tänka på IT-säkerhet?

Det är viktigt för alla företag och organisationer som använder digitala system och nätverk att ha en välfungerande IT-säkerhet, oavsett storlek och bransch. Att implementera ordentliga säkerhetsåtgärder och utbilda sig inom IT-säkerhet är viktigt.

 • Mindre företag
 • Stora företag
 • Offentliga institutioner
 • Banker, försäkringsbolag och finansiella institutioner
 • Sjukvårdsorganisationer
 • Butiker och e-handelsplattformar
 • Skolor och universitet
 • Transportsektorn
 • Mediaföretag
 • Energi- och försörjningsföretag
 • Rättsväsende och säkerhetstjänster

Olika hot

Det finns en mängd hot mot säkerheten när ni använder er av digitala system, hoten kan variera från bedrägerier, att skadlig programvara installeras eller att era datorer helt tas över. Läs mer om de metoder som ofta använd vid cyberangrepp hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Här beskriver vi vanliga hot, hur de fungerar och hur du skyddar dig mot intrång.

Virus och sabotageprogram

Skadlig programvara, även kallad malware, infekterar datorer och nätverk. Virus spridas genom att användaren laddar ner något, besöker en skadlig hemsida eller öppnar ett mail och klickar på en länk, bild eller öppnar bifogad fil. Vid virus kan filer raders, data bli stulen eller ge obehöriga användare tillgång till era system. Sabotageprogram, som trojaner, kan övervaka aktiviteten på enheten och stjäla känslig information.

Phising

En form av bedrägeri där angripare försöker lura individer att avslöja känslig information som lösenord, kreditkortsnummer eller personliga uppgifter. Oftast sker det via falska email eller att du använder en webbplats som ser pålitlig ut, om man drabbas kan hackaren stjäla ens identitet. För att skydda sig mot phishing är det viktigt att vara skeptisk mot okända mailadresser och aldrig klicka på misstänkta länkar.

Ransomware

Skadlig programvara som krypterar en användares filer och kräver en lösensumma för att återställa dem. Det kan spridas via phishing-email, nedladdningar eller om hackaren hittar sårbarheter i systemet och det kan leda till stora förluster av viktiga data. Ni skyddar er genom att ha säkerhetskopior, uppdaterad programvara och utbildad personal, lär mer om IT-säkerhet genom användarutbildning och klientbackup hos Advitum.

Social manipulation

En metod som hackare använder sig av olika psykologiska trick för att lura individer, privatpersoner eller anställda på företag, att avslöja känslig information eller utföra handlingar som ger hackaren det den vill ha. Hackaren kan ta kontakt genom telefonsamtal där de utger sig för att vara teknisk support eller genom att skicka vänförfrågningar på sociala medier.

4 Sätt att förbättra cybersäkerheten

Idag är det viktigare än någonsin att vara medveten om säkerhetsrisker för att kunna skydda företag, organisationer och privatpersoner mot intrång. Vi går igenom fyra punkter som effektivt kan förbättra cybersäkerheten.

1

Utbildning av personal

Viktigast av allt för ökad IT-säkerheten är att personalen har bra koll på potentiella hot de kan utsättas för i arbetet. En välutbildad personal kan förebygga och förhindra att angriparna kommer åt era system.

 • Regelbunden utbildning om säkerhetsmedvetenhet bland personalen.
 • Identifiering av försök att hacka system genom email, webbsidor och spyware.
 • Skapa tydliga riktlinjer för hantering av känslig information.
 • Uppdatering om nya säkerhetshot är viktigt för att medarbetare ska kunna agera på rätt sätt.
2

Brandväggar och antivirusprogram

En grundläggande del av ett effektivt säkerhetssystem inom IT. Verktygen skyddar företag, myndigheter och verksamheter mot yttre hot. Att kombinera båda delarna ger ert företag ett bra skydd, tillsammans med regelbundna uppdateringar och god säkerhetsmedvetenhet.

Brandväggar:

 • Fungerar som en mur som filtrerar och blockerar oönskad internettrafik.
 • Skyddar ditt nätverk från obehöriga åtkomstförsök och cyberattacker.
 • Kan konfigureras för att tillåta eller blockera specifikt innehåll baserat på förinställda regler.

Antivirusprogram:

 • Skannar din dator och ditt nätverk efter skadlig programvara, som virus, trojaner och maskar.
 • Identifierar och tar bort hot innan de kan orsaka skada på dina system och data.
 • Uppdateras regelbundet med nya virusdefinitioner för att skydda mot de senaste hoten.
3

Kryptering

Använda för att skydda all digital information ifrån att spridas, genom att använda krypteringsverktyg och tjänster kan skyddet bli mer effektivt och risken för cyberattacker minskar.

 • Kryptering omvandlar data till oläslig form, vilket gör det omöjligt för obehöriga att läsa och använda.
 • Krypterad email gör att informationen i mailet inte kan läsas eller manipulerad av okända.
 • Ett kostnadseffektivt sätt att visa att företaget engagerar sig i säkerheten.
4

Tester

Om ni utför regelbundna tester på era egna system kan ni själva hitta svaga punkter i era system, innan ni utsätts för en cyberattack. Företaget gers då tid att åtgärda sina svagheter innan de kan utnyttjas.

 • Kontrollerar att säkerhetssystem som brandväggar och antivirusprogram fungerar som de ska.
 • Om testet simulerar en eller flera cyberattacker får ni se i realtid hur företaget skulle hantera det.
 • Om ni utför hemliga tester kan ni öka medvetenheten om cybersäkerheten hos era medarbetare.