Har du problem med att uppgradera eller installera senaste MSN – Windows Live messenger?

1. Börja med att gå till ”Control Panel” och avinstallera samtliga ”MSN – Windows Live Messenger”.

2. Gå nu till microsoft.com och ladda ner ”Windows Installer 3.1” och installera det.

3. Gå vidare till live.com ställ in vilken språkversion du vill ha och ladda ner den och installera Messenger.

  • Nu är du klar men om det inte hjälpte så kan du gå vidare till steg 4.

4. Om installationen inte kommer igång så kan det bero på att du inte har Windows XP med ”Service Pack 2”, så du behöver fixa det innan du forsätter vidare, om du installerar ”Service Pack 3” blir det bara ännu bättre. Gå till microsoft.com för att hämta Service Pack3 ladda ner och installera det.

Du kan också ladda ner senaste ”Service Pack” genom automatiskt Windows uppdatering.

OBS: Starta om datorn efter installationen av ”Windows Service Pack”.

5. Nu kan du upprepa steg 3 och allt borde funka utmärkt.