Tidigare versioner är kopior av filer och mappar som sparats automatiskt i Windows som del av en återställningspunkt. Du kan använda tidigare versioner för att återställa filer eller mappar som du råkat ändra eller ta bort av misstag, eller filer som har skadats. Beroende på vilken typ av fil eller mapp det gäller kan du välja att öppna, spara på annan plats eller återställa en tidigare version.

Aktivera Systemskydd i Windows 

Systemskydd aktiveras vanligen automatiskt när Windows har installerats, endast för hårddisken/partitionen där Windows ligger och övriga behöver aktiveras.

 1. Öppna System genom att klicka på Start-knappenBild av Start-knappen, högerklicka på Dator och sedan klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på Systemskydd till vänster. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.
 3. Klicka på enheten och sedan på Konfigurera.
 4. Gör något av följande:
  • Om du vill kunna återställa systeminställningar och tidigare filversioner klickar du på Återställ systeminställningar och tidigare versioner av filer.
  • Om du vill kunna återställa tidigare filversioner klickar du på Återställ bara tidigare versioner av filer.
 5. Klicka på OK.

Hur fungerar Windows återställning?

  1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på återställ tidigare versioner.

Du får då se en lista över de tidigare versioner av filen eller mappen som är tillgängliga.

 1. Innan du återställer en tidigare version av en fil eller mapp väljer du den tidigare versionen, och klickar sedan på Öppna för att visa den och kontrollera att det är önskad version.