Bestäm med vilka program ska dina ljud och videofiler öppnas! Markera en fil, högerklicka på den och välj “Open With”. Om du i listan inte ser “Windows Media Player” ska du klicka på “Browse” och navigera till mappen där Windows Media Player är installerad, markera “wmplayer.exe”, “Open”, du markerar den i listan och bockar för “Always use the selected program to open this kind of file”, “OK”. Så nu borde alla ljudfiler öppnas med Windows Media Player. Upprepa steget för videofiler.