Problem med internetanslutning orsakas vanligtvis av frånkopplade kablar eller av routrar eller modem som inte fungerar korrekt och sällan av datorn själv. Börja med att köra felsökaren för nätverk för att se om detta kan hjälpa dig analysera och lösa problemet.

  • Öppna Felsökaren för nätverk genom att högerklicka på nätverksikonen i meddelandefältet och sedan klicka på Felsöka problem.
OBS: Om felsökaren inte hjälper kan du följa anvisningarna i den guiden från Microsoft

Du kan även fortsätta läsa vidare i den här guiden.

  1. Kontrollera om alla kablar är anslutna (kontrollera att modemet är anslutet till ett fungerande telefonjack eller en kabelanslutning, antingen direkt eller via en router).
  2. Starta om modemet/routern. (vissa användare har modem, andra har router och vissa har båda) Koppla loss strömkabeln från modemet/routern. När alla enhetens lampor har slocknat väntar du minst 35 sekunder och ansluter sedan modemet/routern igen.
    Bild av routerns baksida som visar var strömkabeln finns