Data backup och säkerhetskopiering är en av saker man inte tänker på förrän det är försent. Ta hand om dina filer och se till att du alltid går säker. Här går vi igenom enkel backup med gratis backup program.

Det här guiden är tänkt för hemanvändare men också mindre företag.

1. Börja med planering och sortering av dina filer och medier. Bestäm först vart du ska lagra backupen. Det viktigaste först och minst viktiga filer kommer sist. Det här är viktig steg för att du ska få en översikt över filer som ska säkerhetskopieras. Det som du använder mest är det som är viktigast så klart, det gäller att prioritera.

Om du gör bokföring på datorn så vill du nog säkerhetskopiera dessa filer varje dag eller åtminstone varje vecka. Ett annat exempel är mappen med filmer och musik, om du inte arbetar med det dagligen och ändrar filer så behöver du inte säkerhetskopiera den mer än en gång i månaden eller ännu färre.


OBS: Det är säkrast att lagra backup på en extern disk så att du har åtkomst till filer även om datorn skulle sluta fungera av något orsak. Här kan du hitta externa backup hårddiskar.

2. Du har många backup program som du kan välja bland men här ska vi gå igenom en som är tillgänglig för alla, kostnadsfritt backup program AceBackup. Nu kan du utifrån informationen framtagen i steg 1, ställa in säkerhetskopiering för dina mappar.

3. AceBackup kan du kostnadsfritt ladda neracebackup.com

4. Starta AceBackup och välj att skapa ny projekt, välj ”File” i menyn och ”New”. Namnge din backup projekt specificera vart du vill lagra den säkerhetskopian.

5. På sidan ”Security and Compression settings” kan du välja att sätta lösenord på säkerhetskopian eller att komprimera filer. Tänk på att komprimerade filer tar mindre plats på disken men det är också mer tidskrävande att göra.

6. På sidan ”General settings” kan du välja om du vill uppdatera redan kopierade filer eller skriva över dem. Gör du backup första gången är det inte viktigt vad du väljer där.

7. På sidan ”Advanced settings” kan du välja ”Schedule” och sätta upp automatiskt backup till en tid som passar dig. Vi forstsätter framåt och trycker ”Finish”.

Anledningen till att vi inte går in mer i detaljer är för att det finns för mycket och alla grund inställningar som vi här går igenom är allt som behövs för en lyckad backup.

8. Nu är det bara att hitta mappar som du vill spara, markera och ”dra ner” till projektet som du har skapat, eller vänta på automatiskt backup som du har ställt in.