Windows levereras med ett verktyg som kallas ScanDisk som kan testa en hårddisk och reparera de flesta problem på den, och uppdatera den om det behövs. Vilken typ av problem? ScanDisk kan hitta defekta förvaringsutrymmen på en hårddisk, återskapa viktig förlorad data, och blockera de viktiga områdena för att förhindra din dator från att använda dem så att de inte skadas.

ScanDisk kan också hitta och ta bort felplacerade(vanligtvis värdelösa filer) filfragment som kan orsaka att din dator kraschar. Kör ScanDisk regelbundet, minst en gång varje månad, och när datorn verkar långsam och kraschar utan någon uppenbar anledning. För att köra ScanDisk, följ dessa steg:

Steg 1. Klicka på Start, Dator.

Steg 2. Högerklicka på ikonen för den enheten (hårddisk) du vill skanna och klicka på Egenskaper.

Steg 3. Klicka på fliken Verktyg och (under Felkontroll) på knappen Kontrollera nu. Check Disk Lokal disk dialogruta visas.

Steg 4. Klicka på kryssrutan bredvid automatiskt åtgärda fel i filsystemet.

Steg 5. För att söka efter skadade områden på disken, klicka på kryssrutan bredvid ”sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem.

OBS: Markerar det här alternativet om du vill att ScanDisk gör ett grundligt arbete, vilket kan ta flera timmar, aktivera detta alternativ endast om du planerar att inte använda datorn på ett tag.

Steg 6. När du är redo att börja genomsökningen klickar du på Start. ScanDisk antingen automatiskt börjar skanna enheten eller visar ett meddelande som indikerar att det kommer att skanna enheten nästa gång du startar Windows så starta om och avbryt inte processen.