Att defragmentera datorn är viktigt för datorns prestanda. Defragmentera en gång i månaden och få snabbare dator.

Varje gång du raderar en fil på datorn så lämnar du ledig plats där en annan fil kan lagras. Tänk hårddisken som en förvaringsmöbel med boxar/lådor. Varje fil lagras i separat box/låda. När du sparar en fil på datorn så lagras den först så mycket det går i den lediga platsen där en fil raderades från, dvs. först utnyttjas boxar som tidigare tömdes på saker innan dator behöver skapa nya boxar.

Illustrationen förklarar förenklat hur hårddiskutrymme används vid lagring av nya filer och radering av gamla. Sex svarta rutor i exemplet illustrerar en fil som ska lagras på datorn och hur mycket plats krävs för filen. Fyra gröna rutor visar tömda platser på hårddisken, dvs. platser som nu är tomma men som tidigare lagrade filer och är alltså använd utrymme. Övriga vita rutor visar plats på hårddisken som aldrig tidigare har använts. Nu vid lagring kommer datorn spara fyra svarta rutor i fyra gröna rutor och övriga två svarta rutor ska sparas i två vita rutor och därmed görs ledigt utrymme till använt.

Det här processen är viktig att förstå eftersom tömda platser inte alltid hamnar bredvid varandra och när en fil sparas så kan en del av filen hamna på ett ställe på hårddisken och annan del av filen på annan del av hårddisken vilket försvårar för datorn att leta fram och sätta ihop filen när du behöver den och då blir datorn långsammare.

För att hålla hårddisken i bra skick bör du defragmentera hårddisken en gång i månaden.

OBS: Tänk på att avsluta samtliga program och filer innan du påbörjar defragmenteringen så att datorn kan jobba ostört. Spela inte spel och använd inte datorn alls för bäst resultat, så det är nog bäst att låta datorn jobba på det under natten.

Steg 1: Klicka på Start, Alla program, Tillbehör, Systemverktyg och så startar du Diskdefragmentering.

Stag 2. Nu kan du välja att analysera eller direkt Defragmentera disken. Du kan markera flera diskar om du håller ned tangentknappen Ctrl och vänsterklickar på en disk.

En annan stor orsak till att datorn är långsam är att man ofta har många program som körs i bakgrunden utan de direkt används. Läs mer om det på https://www.datorsupporten.se/trog-dator-ta-kontroll-och-fa-snabbare-dator/ och för mer erfarna datoranvändare rekommenderar jag https://www.datorsupporten.se/snabba-upp-datorn/