Hårddisken är en trogen enhet och en av datorns huvudkomponenter som jobbar oavbrutet när datorn är igång.

Att hårddisken jobbar utan uppehåll genererar en del slitage och gör den för en förbrukningsvara som med tiden tar slut.

Startar inte datorn så tänker man oftast först på trasig hårddisk men sanningen är att det handlar oftast om mindre fel som kan åtgärdas enkelt genom återinstallation av Windows eller ännu enklare genom Windows Reparation.

Om datorn inte startar och du ser bara fel på skärmen som t.ex. ”NTLDR saknas…” eller en blinkande sträck uppe i vänstra hörnan så är chanser stora att du kan åtgärda problemet genom en Windows reparation.

 

Gör så här:

1: Starta från Windows-skivan

2: Välj att installera Windows (inget annat) sedan på nästa sida väljer du Reparation.

3: Nu borde datorn starta rätt om felet är så enkel att den går att reparera automatiskt. Framför allt fungerar det här för systemfel och liknande problem.

4: En bra säkerhetsåtgärd kan vara att säkerhetskopiera dina filer och det gör du enkelt med program som Backup Exec 2010 – Sytem Recovery.