Windows 10, Win 7, XP & Vista har återställningsalternativ som möjliggör för användaren att vid allvarliga datorfel återställa datorn till en tidigare tidpunkt innan problemet har uppstått. Här går vi igenom steg för steg för hur du väljer passande återställningsalternativ och även hur du gör en Systemåterställning, även kallad ”System Restore” på engelska.
OBS: Om datorn är infekterad av malware så bör du köra Systemåterställning via Felsäkert läge.

TIPS om datorn INTE är virussmittad och du behöver endast återställa en specifik mapp eller fil: Återställ särskilda mappar och filer till äldre versioner: Om du har Windows 7 Business, Ultimate, Enterprise eller Windows Vista Business, Ultimate eller Enterprise så har du också tillgänglig en funktion som kallas ”Shadow Copy”, mer om den kan du läsa på https://www.datorsupporten.se/windows-7-shadow-copy-vista/

Systemåterställning i Windows 10:

återställningsalternativ

  1. Klicka på startknappen och sök efter återställningsalternativ.
  2. Under fliken ”Återställ den här datorn” klickar du på kom igång och sedan väljer du att behålla dina filer och gå vidare. Resten av återställningsprocessen är självförklarande och automatiserad.

 

För Windows 7:

1. För att starta Systemåterställning i Windows 7 kan du klicka på start-knappen Bild av Start-knappen och i sökfältet skriver du ”Systemåterställning” eller på engelska ”System Restore” och klickar sedan upp programmet. 

2. Där ser du markerad ”Rekommenderad Systemåterställningspunkt”, och nu kan du välja att köra vidare på den rekommenderade av Windows eller så kan du själv välja en egen Återställningspunkt.

3. Om du önskar att välja en annan Återställningspunkt än den rekommenderade av Windows så kryssar du i rutan ”Visa fler återställningspunkter” för att se samtliga alternativ. Välj en tidpunkt som du vill återställa datorn till och fortsätt vidare.

4. Bekräfta nu och låt datorn jobba på en stund. Datorn kan komma att starta om flera gånger under återställningsprocessen.